Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Data publikacji: 2021-09-27

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZIN

DOBRY START- informacja

Data publikacji: 2021-09-13

Załączniki:

 1. DOBRY START- 300 DLA UCZNIA- INFORMACJA (plik docx 177KB)
 2. DOBRY START- DODATKOWA INFORMACJA (plik docx 11KB)

KOMUNIKAT o działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Data publikacji: 2021-07-27

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT o działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (plik docx 11KB)

DOBRY START- informacja

Data publikacji: 2021-07-15

Załączniki:

 1. DOBRY START- informacja (plik docx 38KB)

DOBRY START - 300 DLA UCZNIA

Data publikacji: 2021-06-30

Załączniki:

 1. DOBRY START- 300 DLA UCZNIA- INFORMACJA (plik pdf 603KB)

Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto.

Data publikacji: 2021-06-29

PLAKAT-informacyjnyDOBRY START- 300 DLA UCZNIA- INFORMACJA

Załączniki:

 1. Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto. (plik docx 53KB)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data publikacji: 2021-05-14

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wprowadza usługę asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 "

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWYFUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWYPLAKAT-informacyjny

JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z DZIEĆMI PODCZAS PANDEMII

Data publikacji: 2021-05-06

Załączniki:

 1. JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z DZIEĆMI PODCZAS PANDEMII (plik pdf 245KB)

ROZLICZENIE PIT informacja dla emerytów i rencistów

Data publikacji: 2021-04-14

Załączniki:

 1. ROZLICZENIA PIT Informacja dla emerytów i rencistów (plik pdf 539KB)
 2. ROZLICZENIA PIT Informacja (plik pdf 246KB)

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-04-02

Życzenia świateczne

Życzenia świąteczne

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023

Data publikacji: 2021-03-12

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023

Załączniki:

 1. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 (plik pdf 4325KB)

INFORMACJA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Data publikacji: 2021-03-09

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2021r. i będzie trwał do 31 maja 2022r. można składać:

1. od 1 lutego 2021r. - w formie elektronicznej - za pośrednictwem:
- Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl
- bankowość elektroniczną
- portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

2. od 1 kwietnia 2021r. - w formie papierowej
- w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
w poniedziałek od godziny 7:30 do 15:30
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jeśli chcesz zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego - bez przerwy (obecnie przyznane są decyzjami do 31 maja 2021r.), to musisz złożyć wniosek do 30 kwietnia 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia 2021r., przyznanie świadczenia wychowawczego i wypłata za m-c czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w okresie od 1 maja do 31 maja 2021r., ustalenie prawa i wypłata za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie prawa i wypłata za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021r.

Jeśli wniosek
zostanie złożony po dniu 30 czerwca 2021r. To prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. gwarantuje, że świadczenie wypłacone będzie z wyrównaniem od 1 czerwca 2021r.

Załączniki:

 1. Wniosek świadczenie wychowawcze (plik pdf 104KB)
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (plik pdf 88KB)
 3. Informator_Rodzina_500+ (plik pdf 153KB)
 4. krotki_Informator_500+ (plik pdf 177KB)
 5. plakat_500+ (plik pdf 1350KB)
 6. ulotka_500+ (plik pdf 152KB)

Dyżury Specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej Miejskiej Górce

Data publikacji: 2021-03-09

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE / GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OFERUJE

BEZPŁATNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

 

Masz kłopot z podjęciem ważnej decyzji, przeżywasz kryzys, z lękiem patrzysz w przyszłość etc., spotkaj się z psychologiem. Psycholog, to osoba, która zrozumie, pomoże uporządkować myśli, spojrzeć z dystansu na problem. Wspólnie poszukacie rozwiązań najlepszych dla Ciebie.

Pomoc psychologiczna udzielana jest w postaci konsultacji indywidualnych  osobom i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Miejska Górka . Konsultacje psychologiczne mają na celu wparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu ich trudności życiowych.
Zapraszamy na dyżur psychologa : Lidia Młody W celu umówienia  ustalenia terminu  konsultacji    lub uzyskania dodatkowych  informacji  zapraszamy do kontaktu osobistego :  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce   ul. Rynek 33 biuro nr 9   lub  telefonicznego  numer telefonu: 65 322 59 36  

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

            Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Miejskiej Górce  od 16 marca 2020 r., zamknięte są do odwołania.
Dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej został wdrożony system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu skorzystania z TELEFONICZNEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, zainteresowana osoba proszona jest o kontakt z INFOLINIĄ pod numerem: 65 546 51 14

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030

Data publikacji: 2020-12-22

Powiat Rawicki przygotowuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rawickim na lata 2021-2030.

Prosimy o wypełnienie ankiety załączonej w linku niżej i włączenie się w przygotowanie tego dokumentu.

http://powiat-rawicki.webankieta.pl/

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Data publikacji: 2020-12-21

SPOKOJNYCH ŚWIĄT W SZCZUPŁYM GRONIE RODZINNYM I ZDROWEGO 2021 ROKU ŻYCZĄ KIEROWNIK ORAZ PRACOWNICY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Uwaga!!! Informacja dot. wypłaty świadczeń w grudniu 2020 r.

Data publikacji: 2020-12-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, iż w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia grudniowa wypłata świadczeń nastąpi w terminach:

1) świadczenie wychowawcze 22.12.2020 r.
2) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 18.12.2020 r.
3) świadczenia rodzinne termin wypłaty -20 tego dnia miesiąca - 18.12.2020 r.
4)świadczenia rodzinne termin wypłaty -25 tego dnia miesiąca- 21.12.2020r.
5) świadczenia z pomocy społecznej - 18.12.2020r.
6) prace społeczno-użyteczne- 11.12.2020r.
7) stypendia socjalne -22.12.2020r.

DNIA 24 GRUDNIA i 31 GRUDNIA OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY

Data publikacji: 2020-12-08

Informujemy Państwa, że w dn. 24 grudnia i 31 grudnia b.r OPS w Miejskiej Górce będzie nieczynny.

Apel w związku ze zbliżającą się zimą

Data publikacji: 2020-11-29

Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy czynią szczególne starania, aby zabezpieczyć zdrowie i życie najbiedniejszych i najbardziej bezradnych osób.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców wobec osób bezdomnych, przebywających na przystankach czy terenach ogródków działkowych oraz przekazanie o nich informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji.
Zwracajmy również uwagę na ludzi starszych i chorych, którzy żyją w naszym sąsiedztwie i nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem budynków i mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Pomóc można
w szczególności poprzez zgłaszanie przypadków, w których widoczna jest potrzeba udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.
W takich sytuacjach możemy powiadomić:

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. 65 547 41 48

Rewir Dzielnicowych w Miejskiej Górce
Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu
ul. Kobylińska 42
63-910 Miejska Górka
Tel 65 546 63 50
tel. alarmowy: 997 lub 112

Pogotowie ratunkowe
ul. Generała Grota - Roweckiego 6
63-900 Rawicz
tel. alarmowy: 999 lub 112
Pracownicy i funkcjonariusze całodobowych służb skontaktują się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce , którzy ustalą plan pomocy dla osoby potrzebującej.

CZYSTE POWIETRZE

Data publikacji: 2020-11-23

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego - w załączeniu

Załączniki:

 1. CZYSTE POWIETRZE (plik pdf 2668KB)

2

Data publikacji: 2020-11-13

'Wspieraj seniora" - Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Program Wspieraj Seniora na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ma na celu realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej lub załatwienie spraw urzędowych nie wymagających podpisu seniora. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Załączniki:

 1. "Wspieraj seniora" (plik docx 113KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA