Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-01-05

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

Informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Załączniki:

 1. DODATEK OSŁONOWY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA (plik pdf 157KB)
 2. WZÓR WNIOSKU (plik pdf 243KB)
 3. DODATEK OSŁONOWY - WYJAŚNIENIA (plik docx 17KB)
 4. RODO (plik docx 14KB)

Program Asystent Rodziny na 2021 rok

Data publikacji: 2021-12-30

Gmina Miejska Górka  otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Celem dotacji jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny.

Okres realizacji zadania: 22 paźdzeirnika 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.  

 dofinansowanie ze środków budżetu państwa 2.000,00 zł.

Realizatorem programu jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

ASYSTENT RODZINY EDYCJA 2021

Od 2022 roku ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy

Data publikacji: 2021-12-20

Załączniki:

 1. Od 2022 roku ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy (plik docx 39KB)

Od 1 stycznia wnioski o 500+ do ZUS

Data publikacji: 2021-12-20

Załączniki:

 1. Od 1 stycznia wnioski o 500+ do ZUS (plik docx 40KB)

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Data publikacji: 2021-09-27

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZIN

DOBRY START- informacja

Data publikacji: 2021-09-13

Załączniki:

 1. DOBRY START- 300 DLA UCZNIA- INFORMACJA (plik docx 177KB)
 2. DOBRY START- DODATKOWA INFORMACJA (plik docx 11KB)

KOMUNIKAT o działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Data publikacji: 2021-07-27

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT o działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (plik docx 11KB)

DOBRY START- informacja

Data publikacji: 2021-07-15

Załączniki:

 1. DOBRY START- informacja (plik docx 38KB)

DOBRY START - 300 DLA UCZNIA

Data publikacji: 2021-06-30

Załączniki:

 1. DOBRY START- 300 DLA UCZNIA- INFORMACJA (plik pdf 603KB)

Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto.

Data publikacji: 2021-06-29

PLAKAT-informacyjnyDOBRY START- 300 DLA UCZNIA- INFORMACJA

Załączniki:

 1. Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto. (plik docx 53KB)

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data publikacji: 2021-05-14

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego wprowadza usługę asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Czytaj całość publikacji "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 "

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWYFUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWYPLAKAT-informacyjny

JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z DZIEĆMI PODCZAS PANDEMII

Data publikacji: 2021-05-06

Załączniki:

 1. JAK BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z DZIEĆMI PODCZAS PANDEMII (plik pdf 245KB)

ROZLICZENIE PIT informacja dla emerytów i rencistów

Data publikacji: 2021-04-14

Załączniki:

 1. ROZLICZENIA PIT Informacja dla emerytów i rencistów (plik pdf 539KB)
 2. ROZLICZENIA PIT Informacja (plik pdf 246KB)

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-04-02

Życzenia świateczne

Życzenia świąteczne

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023

Data publikacji: 2021-03-12

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023

Załączniki:

 1. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2021-2023 (plik pdf 4325KB)

INFORMACJA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Data publikacji: 2021-03-09

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy, który rozpoczyna się od 1 czerwca 2021r. i będzie trwał do 31 maja 2022r. można składać:

1. od 1 lutego 2021r. - w formie elektronicznej - za pośrednictwem:
- Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl
- bankowość elektroniczną
- portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

2. od 1 kwietnia 2021r. - w formie papierowej
- w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce
w poniedziałek od godziny 7:30 do 15:30
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jeśli chcesz zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego - bez przerwy (obecnie przyznane są decyzjami do 31 maja 2021r.), to musisz złożyć wniosek do 30 kwietnia 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia 2021r., przyznanie świadczenia wychowawczego i wypłata za m-c czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w okresie od 1 maja do 31 maja 2021r., ustalenie prawa i wypłata za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.

Jeśli wniosek kompletny i prawidłowo wypełniony zostanie złożony w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie prawa i wypłata za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021r.

Jeśli wniosek
zostanie złożony po dniu 30 czerwca 2021r. To prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. gwarantuje, że świadczenie wypłacone będzie z wyrównaniem od 1 czerwca 2021r.

Załączniki:

 1. Wniosek świadczenie wychowawcze (plik pdf 104KB)
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (plik pdf 88KB)
 3. Informator_Rodzina_500+ (plik pdf 153KB)
 4. krotki_Informator_500+ (plik pdf 177KB)
 5. plakat_500+ (plik pdf 1350KB)
 6. ulotka_500+ (plik pdf 152KB)

Dyżury Specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej Miejskiej Górce

Data publikacji: 2021-03-09

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE / GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OFERUJE

BEZPŁATNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

 

Masz kłopot z podjęciem ważnej decyzji, przeżywasz kryzys, z lękiem patrzysz w przyszłość etc., spotkaj się z psychologiem. Psycholog, to osoba, która zrozumie, pomoże uporządkować myśli, spojrzeć z dystansu na problem. Wspólnie poszukacie rozwiązań najlepszych dla Ciebie.

Pomoc psychologiczna udzielana jest w postaci konsultacji indywidualnych  osobom i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Miejska Górka . Konsultacje psychologiczne mają na celu wparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu ich trudności życiowych.
Zapraszamy na dyżur psychologa : Lidia Młody W celu umówienia  ustalenia terminu  konsultacji    lub uzyskania dodatkowych  informacji  zapraszamy do kontaktu osobistego :  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce   ul. Rynek 33 biuro nr 9   lub  telefonicznego  numer telefonu: 65 322 59 36  

PUNKT  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

            Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Miejskiej Górce  od 16 marca 2020 r., zamknięte są do odwołania.
Dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej został wdrożony system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu skorzystania z TELEFONICZNEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, zainteresowana osoba proszona jest o kontakt z INFOLINIĄ pod numerem: 65 546 51 14


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA