Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Komunikat dot. wypłaty dodatków osłonowych.

Data publikacji: 2022-03-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 31 marca 2022 r. nastąpi wypłata dodatku osłonowego wniosków złożonych do końca stycznia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022 r. oraz najpóźniej do dnia 2 grudnia 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na przedłużający się termin oczekiwania na składki zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które są niezbędne do wyliczenia dochodu gospodarstwa domowego, nie wszystkie wnioski będą mogły zostać wypłacone w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

"Weekend dla Ukrainy" - wnioski o 500+ w języku ukraińskim już od soboty

Data publikacji: 2022-03-27

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał środki z programu Rodzina 500+ obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o 500+, w języku ukraińskim, będzie można składać elektronicznie już od soboty. W najbliższy weekend od 26 do 27 marca br. w godz. 9.00 do 15.00 ZUS zaprasza na drzwi otwarte. Dzięki ustawie w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uchodźcy z Ukrainy uzyskają dostęp do szerokiego wachlarza wsparcia. Będą mogli oni starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie pobytu w żłobku przez okres zamieszkania lub pobytu z dziećmi w Polsce. Aby złożyć elektroniczny wniosek o 500+ uchodźca będzie musiał posiadać m.in. specjalny PESEL, konto w banku w Polsce oraz polski numer telefonu.

Wnioski o dofinansowanie prywatnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Data publikacji: 2022-03-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce informuje, że przyjmuje wnioski o dofinansowanie prywatnego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r., Dz.U. poz. 583 oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 15 marca 2022r., Dz.U. poz. 605, osobom udzielającym nieodpłatnie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną na terenie ich kraju, przysługuje świadczenie w kwocie 40 zł za osobę dziennie nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Przyznawanie świadczenia odbywa się po złożeniu odpowiednich druków. Wnioski można odebrać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  lub pobrać ze strony internetowej Ośrodka. Wypłata świadczenia odbywa się na wskazany przez wnioskującego numer konta – po wcześniejszej weryfikacji złożonego wniosku.

WAŻNE: Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie za okres bieżący, czyli za pobyt uchodźcy do dnia, w którym składamy wniosek. Dokumenty wypełnione na okres późniejszy niż dzień złożenia nie będą rozpatrywane. Świadczenie będzie wypłacane „z dołu”, czyli osobom, które już udzieliły pomocy uchodźcom, a nie dopiero zamierzają to zrobić.

Załączniki:

 1. WNIOSEK (plik pdf 187KB)
 2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (plik pdf 170KB)
 3. RODO (plik pdf 1068KB)
 4. informacja do weryfikacji wniosku (plik pdf 132KB)

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2022-03-24

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Miejska Górka  w roku 2022 r. uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 96 000,00 zł.
przewidywalna  wartość zadania 120 000,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:

 1. Moduł dla Dzieci i Młodzieży;
 2. Moduł dla dorosłych;
 3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

 1) posiłek;

 2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

 3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Czytaj całość publikacji "Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023"

 Program posiłek w szkole i domuINFORMACJA

Solidarni z Ukrainą - zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz społeczności ukraińskiej

Data publikacji: 2022-02-27

Parafia pw.św. Mikołaja bpa w Miejskiej Górce  - w ramach gestu solidarności z Ukrainą - włącznie pod patronatem Caritas organizuje zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz społeczności ukraińskiej. W najbliższych dniach tj. 28 luty 2022  do środy 2 marca 2022  włącznie, przeprowadzona zostanie  zbiórka produktów żywnościowych i przedmiotów potrzebnych uchodźcom wojennym z Ukrainy, jak i bezpośrednio na Ukrainie.
Zbierane będą  tylko nowe, następujące rzeczy: koce, pościele, kołdry, poduszki, ręczniki, termosy/kubki termiczne, kosmetyki osobiste (szczoteczka do zębów, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon itp.) oraz żywność: gotowe dania w słoikach, takie jak m.in.: gołąbki, pulpety, fasolka itp. i produkty długoterminowe, takie jak: ryż, kasza, makaron. 

Liczy się czas, zbiórka tylko do środy. Rzeczy przynosić można do zakrystii po każdej Mszy św., dodatkowo we wtorek 1 marca, w godz. 15-17 dary można przynieść  na salkę parafialną.

Osoby ,które są gotowe przyjąć pod swój dach  lub udostępnić mieszkanie uchodźcom z Ukrainy prosimy o zgłaszanie się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce lub  pod nr Tel 667 110 112. Ośrodek w miarę potrzeb będzie kontaktował się w tej sprawie.

Solidarni z Ukrainą

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-20

Gmina Miejska Górka  przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Miejska Górka  otrzyma dofinansowanie w kwocie 34 500,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Miejska Górka jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce ul. Rynek 33; 63-910 Miejska Górka

Czytaj całość publikacji "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022"

ASYSTENT OSBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ -EDYCJA 2022

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 25KB)
 2. zakres czynności w ramach usług asystenta (plik docx 23KB)
 3. Oświadczenie 1 (plik docx 16KB)
 4. Oświadczenie 2 (plik docx 15KB)
 5. RODO (plik docx 22KB)
 6. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Data publikacji: 2022-02-18

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nowa edycja programu – Podprogram 2021 - zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych wyznaczono do czerwca 2022r.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie, w formie paczek.
Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021"

Załączniki:

 1. SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOSCIOWEJ (plik pdf 108KB)
 2. Wytyczne do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 18002KB)
 3. Zmiana wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 46KB)

DODATEK OSŁONOWY

Data publikacji: 2022-01-05

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

Informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Załączniki:

 1. WZÓR WNIOSKU (plik pdf 371KB)
 2. DODATEK OSŁONOWY - WYJAŚNIENIA (plik docx 17KB)
 3. RODO (plik docx 14KB)
 4. DODATEK OSŁONOWY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA (plik pdf 157KB)

Program Asystent Rodziny na 2021 rok

Data publikacji: 2021-12-30

Gmina Miejska Górka  otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Celem dotacji jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny.

Okres realizacji zadania: 22 paźdzeirnika 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.  

 dofinansowanie ze środków budżetu państwa 2.000,00 zł.

Realizatorem programu jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

ASYSTENT RODZINY EDYCJA 2021

Od 2022 roku ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy

Data publikacji: 2021-12-20

Załączniki:

 1. Od 2022 roku ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy (plik docx 39KB)

Od 1 stycznia wnioski o 500+ do ZUS

Data publikacji: 2021-12-20

Załączniki:

 1. Od 1 stycznia wnioski o 500+ do ZUS (plik docx 40KB)

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Data publikacji: 2021-09-27

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA RODZIN

DOBRY START- informacja

Data publikacji: 2021-09-13

Załączniki:

 1. DOBRY START- 300 DLA UCZNIA- INFORMACJA (plik docx 177KB)
 2. DOBRY START- DODATKOWA INFORMACJA (plik docx 11KB)

KOMUNIKAT o działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Data publikacji: 2021-07-27

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT o działalności Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (plik docx 11KB)

DOBRY START- informacja

Data publikacji: 2021-07-15

Załączniki:

 1. DOBRY START- informacja (plik docx 38KB)

DOBRY START - 300 DLA UCZNIA

Data publikacji: 2021-06-30

Załączniki:

 1. DOBRY START- 300 DLA UCZNIA- INFORMACJA (plik pdf 603KB)

Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto.

Data publikacji: 2021-06-29

PLAKAT-informacyjnyDOBRY START- 300 DLA UCZNIA- INFORMACJA

Załączniki:

 1. Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto. (plik docx 53KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA