Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Powrót

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

Data publikacji: 2022-02-18

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym nowa edycja programu – Podprogram 2021 - zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych wyznaczono do czerwca 2022r.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie, w formie paczek.
Pomoc żywnościowa w ramach PO PŻ kierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej
1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Jak otrzymać skierowanie?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do siedziby Ośrodka, do pracownika socjalnego z rejonu lub telefonicznie: 65 5474148, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

Załączniki:

  1. SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOSCIOWEJ (plik pdf 108KB)
  2. Wytyczne do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 18002KB)
  3. Zmiana wytycznych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 (plik pdf 46KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA