Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Powrót

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-20

Gmina Miejska Górka  przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Gmina Miejska Górka  otrzyma dofinansowanie w kwocie 34 500,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Miejska Górka jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce ul. Rynek 33; 63-910 Miejska Górka

Adresaci Programu

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wymienionych.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla adresatów Programu

Program ma także zapewniać:

  1. zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia;
  2. uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych osobom niepełnosprawnym.

 

Udział w Programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce ul. Rynek 33; 63-910 Miejska Górka poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30

 

ASYSTENT OSBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ -EDYCJA 2022

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu (plik docx 25KB)
  2. zakres czynności w ramach usług asystenta (plik docx 23KB)
  3. Oświadczenie 1 (plik docx 16KB)
  4. Oświadczenie 2 (plik docx 15KB)
  5. RODO (plik docx 22KB)
  6. Klauzula informacyjna RODO (plik docx 16KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA