ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum) ❯ „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności" (archiwum)

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2023-03-16

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest finansowany ze środków budżetu państwa i zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest wsparciem finansowym dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W skład wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata:

  1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH
  3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
    W SZKOŁACH

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  realizuje Moduł 1 oraz Moduł 2.

Gmina Miejska Górka  na rok 2023 wnioskowała do Wielkopolskiego  Urzędu Wojewódzkiego na ten cel o środki finansowe w formie dotacji w wysokości 80 000zł zł i otrzymała transzę dotacji w wysokości 34 299,75 zł  zł. Przewidywalny  koszt zadania na rok 2023 wynosi 100 000 zł. 

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  udziela wsparcia: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W ramach realizacji Modułu 2, Gmina Miejska Górka  zapewnia wsparcie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności, osobom spełniającym warunki oraz kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 przedmiotowej ustawy, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce
Link do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (65)547-41-48, faks (65)547-41-48

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO