ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Dodatek osłonowy 2024. Dla kogo? Jak złożyć wniosek?
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy 2024. Dla kogo? Jak złożyć wniosek?

2024-01-30

W miejskogóreckim  OPS-ie można już składać wnioski o dodatek osłonowy. To jednorazowa pomoc finansowa, która ma częściowo zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. O jego przyznaniu decydują dochody.

Dodatek osłonowy, nazywany także inflacyjnym, wypłacony zostanie jednorazowo najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku. Zgodnie z przepisami mogą z niego skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 roku, nie przekracza:

– 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli minimalnie przekraczasz wskazany próg nie ma się czym martwić. Obowiązuje bowiem zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Co ważne, ta sama osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku osłonowego

W 2024 roku dodatek osłonowy wyniesie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gospodarstwom stosującym takie źródła ogrzewania jak: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje dodatek podwyższony:

 • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Do kiedy trzeba złożyć dokumenty?

Osoby, które chcą ubiegać się o dodatek osłonowy, wnioski o jego wypłatę muszą złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Gdzie złożyć dokumenty i w jaki sposób?

Wniosek można złożyć na kilka sposobów:

– osobiście: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce  przy ul. Rynek 33, w godz.: 7:30-15:30 od poniedziałku do piatku;

– za pośrednictwem poczty na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce , ul.Rynek 33, 63-910 Miejska Górka .

Można je również złożyć elektronicznie:

– za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki: /OPSMiejskaGorka/domyslna

 

Co ważne, pismo przewodnie oraz wniosek powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego. Poniżej wskazówki, jak podpisać go za pomocą profilu zaufanego.

Gdzie znajdę decyzję?

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą wysyłane na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, a w przypadku jego braku będzie ją można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej. OPS zaznacza, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Gdzie szukać informacji?

Obsługą dodatku osłonowego w przypadku Miejskiej Górki zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, wsparcia w wypełnieniu wniosku skontaktuj się z placówką – ul. Rynek 33 , nr tel.  65 322 58 37

Załączniki:

 1. Wniosek -dodatek osłonowy-2024-edytowalny .docx (plik docx 40KB)
 2. Wniosek -dodatek osłonowy-2024 .pdf (plik pdf 138KB)
 3. KLAUZULA RODO (plik pdf 434KB)
 4. Informacja (plik pdf 177KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce
Link do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. (65)547-41-48, faks (65)547-41-48

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO