Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Terminy wypłat świadczeń z Pomocy Społecznej.

Harmonogram wypłat:

Terminy wypłat zasiłków i świadczeń przyznanych w Pomocy Społecznej.

Do 10, 20 i 25 - go dnia każdego m-c.

Terminy wypłat Świadczeń Rodzinnych.
Do 20 i 25 - go dnia każdego m-c.

Termin wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego.
Do 20 - go dnia każdego m-c.

Termin wypłaty Świadczenia Wychowawczego(500 plus).
Do 22 - go dnia każdego m-c.

Termin wypłaty Stypendium.
18 - go grudnia dnia 2018r

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA