Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Wielkopolska Karta Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny, to Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Adresatami Programu są Rodziny 3+, czyli posiadające co najmniej troje dzieci.

Program Wielkopolska Karta Rodziny ma na celu ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do dóbr i usług za sprawą zniżek na korzystanie z oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej wprowadzonych przez podmioty przystępujące do Programu.

Aktualny wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Wielkopolskiej Karty Rodziny znajduje się na stronie: http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/ w zakładce Partnerzy.

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Europejskie Programy RegionalneLink do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej GórceLink do filmu LOKALNA KAMPANIA SPOŁECZNA